Az Endresz György Sportrepülő Egyesület megalakulásának története és annak előzményei

Mint ahogy az egész világon, úgy Magyarországon is, az 1900-as évek elején valósulhatott meg az emberiség évezredes vágya, hogy végre meg tanuljon repülni, legyőzve a sok, eddig ismeretlen akadályt. Az előző időszak próbálkozásait ez időre felváltotta és segítette a könnyű motorok és a légcsavar megalkotása és azok alkalmazása. Ezért indulhatott meg hazánkban is a repülés, az eddigi sikertelen próbálkozások után, a hős aviatikusaink által gyártott, ez időre már könnyűszerrel a levegőbe emelkedő repülőgépekkel, az egykori Rákos mezején.

A vitorlázórepülés magalakulása Magyarországon

1920-1930. között, Petróczy István egykori tábori pilóta volt hazánkban a vitorlázó repülés megteremtője, Bernard Mátyás, Hefty. Frigyes, és Antal Lajos, a MÁV mérnöke pedig, annak megvalósítója.

A második világháború hatása a repülésre

A második világháború alatt, úgy a motoros, mint a vitorlázó repülés, teljesen elpusztult. Minden, ami eddig felépült épületek, hangárok, repülőgépek, és pilóták, minden a múlté lett. Nem kis feladata volt a Kormánynak és az újonnan megalakult, Országos Magyar Repülő Egyesület vezetőinek, hogy az elpusztult repülés eszközeit, újra pótolni tudta.

De az újraszervezés alkalmával, úgy a Kormánynak, mint az Egyesület illetékeseinek, voltak nem kívánatos intézkedései is. Sajnálatos, hogy „B” listázta mindazokat a pilótákat, akik a múltban, a légierőnél szolgáltak, vagy sportrepülő oktatóként működtek, annak ellenére, hogy sokan a politikával, soha nem foglalkoztak. Ettől kezdve, az újra szervezett repülőtereken és a klubokban, csak az újonnan kiképzett oktatók, és parancsnokok működhettek. Így kerültek sok százan, kiváló, nagy tudású pilóták az utcára, eltiltva mindörökre a repüléstől.

A repüléstől eltiltott pilóták rehabilitálása

A történtek után eltelt negyven esztendő. A MÁV. repülőklub akkori vezetősége úgy döntött, hogy az ismét megváltozott rendszerben, lehetősége van arra, hogy rehabilitálják azokat a pilótákat, akiket a múltban eltiltottak a repüléstől, és most újra, repülni szeretnének, és erre orvosilag alkalmasak.

A formalitások rendezése után hamarosan elkezdődhetett a farkashegyi repülőtéren tekintélyes létszámmal, az új veterán csapat visszaképzése. Rövidesen kiderült, hogy a veteránok kiképzési üteme, lassítja a klub növendékeinek a megszokott lendületesebb kiképzését, ezért még abban az évben egy nagyobb klubban, ugyan csak farkashegyen, a Csepeli Repülő Egyesületnél folytattuk a további visszaképzésünket.

A veterán csapat létszáma itt is egyre nőt, és így nem volt más választásunk, mint az, hogy mimnél hamarabb, egy új, önálló független veterán repülőklubot szervezzünk.

1991. Az Endresz György Sportrepülő Egyesület megalakulása

Ebben az évben tehát, végre saját repülőklubunk lett.

Egyesületünket, egy hírneves Magyar óceánrepülő, Endresz György nevével fémjeleztük. Megalakulásunkat hivatalosan bejegyeztettük, mint a budaörsi repülőtéren üzemelő, veterán pilóták, Endresz György Sportrepülő Egyesületét.

Csernus Lászlóval, az Egyesület elnökével nem kisebb feladatot vállaltunk magunkra, mint azt, hogy megfelelő szponzorokat találjunk, akiknek a segítségével, repülőgépeket, csörlő aggregátort, ejtőernyőket tudjunk vásárolni. Fáradhatatlan kilincseléssel, kitartással sikerült annyi pénzt összegyűjteni, hogy megvehettük az első kétüléses repülő gépünket, egy Góbét, ejtőernyőkkel, és egy aggregátort.

A sors is segített, hogy egy katonai faházat sikerült szerezni a Budaörsi repülőtéren. Ez lett az új otthonunk. A hivatalos teendőinket és az elméleti oktatásokat így már itt, és nem kölcsönkért helységekben tudtuk megtartani.

Az Egyesületünkben repülő nagynevű veterán pilóták keze alól, kiváló fiatal pilóták kerültek ki, akik mára már képesek lettek az Egyesületet, teljesen újjá szervezni. Így a fiatal Vezetőség által újjá született Egyesületben, lendületesebb lett az oktatás is. Sorra születnek a teljesítményrepülések az „ezüst koszorúk”.

Mára már az Egyesület két Góbéval és négy teljesítmény repülőgéppel büszkélkedhet. Kevés repülőklub mondhatja el magáról, hogy ilyen egyedülálló, rendkívüli repülő múlttal rendelkezik, melynek alapján, biztonsággal tervezheti a jövőjét.

Berghoffer Róbert, 2012. június 7.